Jumaat, 11 Mei 2012

Perintah Mengucapkan Selawat Dan Salam Bagi Orang Yang Mendengar (Disebutkan) Nama Nabi saw


Hadis No. 336 (Sahih) Kami telah meriwayatkan dalam kitab at-Tirmizi dari Abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah saw pernah bersabda : "Terhina (celaka)lah seseorang yang apabila namaku disebut dihadapannya, tetapi ia tidak berselawat untukku" Imam at-Tirmizi mengatakan : Hadis ini hasan. Nota : Sahih kitab al-azkaar wa dhaiifuhu, Syeikh Salim al-Hilali no.241. hadis ini sahih lighairihi. Diriwayatkan oleh at-Tirmizi (3613), Ahmad (II/254) dan al-Hakim (I/549) dari jalan Abd. Rahman bin Ishak dari Said bin Abi Said al-Maqbari dari Abu Hurairah ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah saw (lalu iamenyebutkannya)". Berkata at-Tirmizi : "Hadis ini hasan gharib". Saya(Syeikh Salim al-Hilali) berkata: "Benar apa yang ia katakan, tetapi hadis ini memiliki beberapa syahid(penguat) dari sekelompok Sahabat yang dapat mengangkatnya ke derajat Sahih".

Sumber : Sahih Dan Dhaif Kitab al-Azkar Imam an-Nawawi ditahqiq oleh Syeikh Salim Bin Ied al-Hilali mukasurat 377 jilid 1

Tiada ulasan:

Catat Ulasan