Selasa, 5 April 2011

Surah al-Ahzab Ayat 33-Bahagian 2


Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami Ali bin Zaid memberitahukan kepada kami dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah saw berjalan melewati pintu Fatimah selama enam bulan apabila beliau keluar untuk melakukan solat dengan bersabda “Datang waktu solat hai Ahlul Bait!” (Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya-Surah al-Ahzab : Ayat 33)

Hadis ini adalah hadis Hasan Gharib, dari sanad ini yang aku mengetahuinya hanya dari hadis Hammad bin Salamah. Dan dalam bab ini terdapat hadis dari Abil Hamra’ Ma’qil bin Yasar dan Ummu Salamah.

(Sunan at-Tirmizi Jilid 5 hadis no. 3259)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan