Rabu, 20 April 2011

Perbezaan Ahli Sunnah Dengan Golongan Lain - Bahagian 2


Ahli Sunnah adalah orang yang paling mengetahui hal ehwal Rasul, baik berupa perkataan mahupun perbuatan-perbuatannya serta yang paling besar kecintaan dan kesetiaan baik terhadap Sunnahnya mahu pun pendokongnya.

Orang yang paling berhak dikategorikan sebagai firqah an-Najiah adalah ahli Hadis dan as-Sunnah iaitu yang tetap mengikuti dan bertaksub kepada Rasulullah saw. Merekalah yang paling mengetahui perkataan nabi dan hal ehwalnya.

Disamping itu, mereka memiliki perhatian besar dalam mempertimbangkan antara riwayat-riwayat yang sahih dan yang lemah.

Imam-imam mereka adalah orang yang benar-benar mengetahui hadis dan mengetahui maknanya, mengikutinya, mengamalkannya, membenarkannya, mencintainya serta menaruh hormat kepada orang yang menghormatinya dan memusuhi orang yang memusuhinya.

Mereka meriwayatkan perkataan-perkataan yang global, lalu menjelaskannya dengan merujuk kitab (al-Quran) dan al-hikmah (as-Sunnah)

Sumber :Ahli Sunnah Wal Jamaah : Kenapa Perlu Dipertahankan Di Nusantara Karangan Haji Jainal Sakiban al-Jauhari Terbitan Majlis Agama Islam Negeri Johor m/s 27-28

Tiada ulasan:

Catat Ulasan