Selasa, 14 Disember 2010

Kisah Perdebatan Ali ibn Abi Talib Dalam Membela Osman ibn Affan Dengan Puak Penentang Dari Mesir


Menurut satu pendapat, Ali ra telah berdebat dengan mereka (puak Khawarij Mesir) tentang diri Osman ra sambil bertanya kepada mereka sebab-sebab mereka berdendam kepada Osman ra. Selepas didesak berulangkali barulah mereka bercerita bahawa antara punca sebenar mereka berdendam kepada Osman ra ialah :-

1. Beliau telah membela kaum kerabat walaupun mereka salah.
2. Membakar masahif (lembaran al-Quran).
3. Menyempurnakan sembahyang.
4. Melantik orang baru dan tidak berpengalaman dan pada masa yang sama melucutkan jawatan para sahabat yang besar.
5. Memberi keistimewaan yang lebih kepada kaum Bani Umayyah berbanding yang lain.

Ali ibn Abi Talib ra menjawab persoalan-persoalan tersebut bagi pihak Osman ra dengan berkata:

"Berkenaan dengan pembelaan tersebut, beliau berbuat demikian untuk ibil al-sadaqah sahaja sedangkan ibil dan ghanam kepunyaannya sendiri tidak dibela dan dipertahankan kerana mengikut tindakan Omar ra.

Berkenaan al-Masahif itu pula, Osman ra hanya membakar bahagian yang mengandungi perselisihan sedangkan bahagian yang disepakati Jumhur Ulama tetap dikekalkan. Hal ini sebagaimana yang berlaku kepada al-urdah al-akhirah.

Tentang beliau menyempurnakan sembahyangnya sewaktu di Makkah, sesungguhnya beliau telah membaca talbiyah disana dan berniat untuk mendirikannya disana. Lalu beliau menyempurnakan sembahyang tersebut.

Berkenaan perlantikan orang-orang baru dan muda, beliau hanya melantik orang-orang yang adil dan saksama. Rasulullah saw telah melantik Itab ibn Usaid sebagai ketua negara sementara Makkah sedangkan usianya baru 20 tahun. Baginda juga melantik Usamah ibn Zaid ibn Harithah lalu kaum muslimin memfitnah dan membantah kepimpinannya. Kesemua keadaan itu merupakan perkara yang lumrah dalam pemerintahan.

Berkenaan sikapnya melebihkan kaumnya daripada Bani Umayyah, sesungguhnya Rasulullah saw sendiri melebihkan kaum Quraish daripada kaum yang lain. Demi Allah, sekiranya anak kunci syurga berada pada tanganku, nescaya aku memasukkan kaum Bani Umayyah kedalamnya".

Sumber : al-Bidayah wa an-Nihayah Jilid 7 mukasurat 254-255 karangan Abu al-Fida' al-Hafiz Ismail ibn Kathir

1 ulasan: