Selasa, 7 Disember 2010

Kisah Muslim Bin Aqil Bin Abu Talib (Utusan Husin Bin Ali Bin Abu Talib) Yang Dikhianati Penduduk Kufah


Terdapat banyak surat yang tiba ditangan Husin dari Iraq yang mengajaknya supaya mengetuai mereka. Perkara ini berlaku setelah penduduk Iraq mendapat tahu tentang kematian Muawiyah dan perlantikan Yazid serta pelarian Husin ke Mekkah. Antara orang pertama yang datang kepadanya ialah Abdullah ibn Suba al-Hamdani dan Abdullah ibn Wal yang member salam dan ucapan tahniah kepadanya diatas kematian Muawiyah. Mereka datang pada hari yang ke 10 daripada Ramadhan tahun 60 Hijrah ini. Selepas utusan yang pertama ini, penduduk Iraq terus menghantar beberapa utusan lagi yang dianggotai oleh Qays ibn Mushir al-Didaiy, Abd. Rahman ibn Abdullah ibn al-Kawa al-Arhabiy dan Ammarah ibn Abdullah al-Saluliy yang membawa sejumlah 150 pucuk surat kepada Husin. Selepas itu mereka menghantar Haniy ibn Hani al-Subaiy dan Said ibn Abdullah al-Hanafi yang membawa surat menggesa Husin supaya cepat-cepat datang kepada mereka.
Dengan demikian, Husin pun menghantar anak bapa saudaranya iaitu Muslim ibn Aqil ibn Abu Talib ke Iraq untuk menyelidik dan mengetahui keadaan yang sebenarnya sambil mendapatkan kata sepakat. Sekiranya maklumat yang didapati nanti sangat baik dan berpotensi besar, beliau (Husin) akan datang ke Iraq dengan kaum keluarga dan tenteranya.

Apabila Muslim Berjaya memasuki Kufah, beliau singgah dirumah seorang lelaki yang bernama Muslim ibn Awsajah al-Asadi. Ada pula yang berkata bahawa beliau singgah dirumah al-Mukhtar ibn Abu Ubaid al-Thaqafi. Wallahua’lam. Penduduk Kufah cepat mengetahui kedatangan Muslim lalu beramai-ramai menemuinya bahkan terus menyatakan bai’ah bagi pihak Husin. Mereka bersumpah untuk menolongnya dengan sepenuh jiwa dan harta mereka. Penduduk Iraq yang berbai’ah mencapai angka 12 ribu orang dan kemudiannya meningkat sehingga mencapai 18 ribu orang. Muslim segera menulis surat yang berisi berita gembira tersebut kepada Husin supaya datang ke Iraq kerana bai’ah dan urusan-urusan yang lain telah sedia menantinya.

Sementara itu, Yazid telah melucutkan jawatan al-Nu’man ibn Bashir sebagai gabenor Kufah lalu menyerahkannya kepada Ubaydillah ibn Ziyad yang turut memerintah Basrah.
Selepas keadaan menjadi tenang beliau (Ubaydillah) telah menghantar mawla Abu Rahm ada pendapat yang mengatakan mawlanya sendiri yang bernama Ma’qal bersama-sama 3 ribu dirham dan berlagak seolah-olah dating dari Himsa. Dia (mawla tersebut) dating seolah-olah untuk menyatakan bai’ah kepada Husin. Mawla tadi berjalan dari rumah ke rumah dengan lagak yang sopan dan dermawan sambil member sedikit wang kepada orang yang dilawatinya sehinggalah memasuki rumah yang dihuni oleh Muslim bin Aqil iaitu yang dipunyai oleh Haniy ibn Urwah. Muslim telah berpindah dari rumah yang pernah didudukinya sebelum ini.

Para ketua kaum pergi ke rumah Haniy dan terus berada disana hinggalah Haniy dibawa menemui Ubaydillah.

Tidak lama kemudian kaum kerabat Haniy yang terdiri daripada Bani Mudhhij pun datang bersama-sama Amru ibn al-Hajjaj lalu berdiri diluar pintu istana. Dalam suasana yang riuh rendah kerana menyangka Haniy telah dibunuh. (Haniy tidak dibunuh, hanya dipenjarakan)

Muslim bin Aqil yang mendengar berita tersebut terus menunggang kudanya sambil melangkah dan berseru “Wahai penolong-penolong ketuamu”. Pada waktu itu juga, 4 ribu orang penduduk Kufah berkumpul dibawah pimpinan al-Mukhtar ibn Abu Ubaid yang turut memegang panji berwarna merah. Mereka terus mengiringinya disebelah kiri dan kanannya (Muslim bin Aqil) menuju ke Ubaydillah. Beliau terus melaungkan beberapa perkara berkenaan Haniy sambil member amaran kepada mereka supaya menjauhkan diri daripada pertelingkahan dan perselisihan faham.

Dipihak Ubaydillah pula, ketua-ketua kaum dan pembesar-pembesar mereka duduk dibawah mimbar. Sewaktu Ubaydillah dalam keadaan demikian, tiba-tiba tentera pemerhati berteriak “Muslim bin Aqil telah datang!” Ubaydillah segera bergerak kearah istana lalu memasukinya dan mengunci pintu istana. Apabila Muslim bin Aqil tiba di muka pintu, beliau dan tenteranya hanya tercegat disana.

Ketua-ketua kaum yang bersama-sama Ubaydillah didalam istana terus meninjau-ninjau kearah kelompok tentera yang bersama-sama Muslim bin Aqil. Mereka mengarahkan anak-anak buah mereka yang menyokong Muslim supaya bertolak pulang sambil memberikan kata-kata ancaman sekiranya mereka tidak mahu berundur. Ubaydillah mengarahkan sesetengah daripada ketua-ketua kaum tadi keluar sambil memerintahkan mereka supaya menunggang kuda menuju ke Kufah untuk menarik balik orang yang telah terpengaruh dengan Muslim bin Aqil.

Penyokong-penyokong Muslim bin Aqil saling bertelagah dan menyatakan rasa tidak puas hati lalu akhirnya kebanyakan daripada mereka meninggalkan Muslim bin Aqil. Hanya sejumlah 500 orang sahaja yang masih setia. Kelompok ini pula kemudiannya berkurangan juga sehingga tinggal 300 orang sahaja. Jumlah 300 orang ini pula terus berkurangan dan akhirnya tinggal 30 orang lelaki. Muslim pun mendirikan solat maghrib berjemaah. Kemudian beliau keluar melalui pintu-pintu Kindah bersama-sama 10 orang lelaki. Kemudian, mereka meninggalkannya seorang diri.

Oleh sebab itu, tiada siapa pun yang akan menunjukkan jalan kepadanya apatah lagi untuk menemaninya dan membawanya pulang ke rumahnya. Beliau terus berjalan meredah kepekatan malam tanpa mengetahui arah mana yang dituju. Tiba-tiba beliau menemui sebuah pintu lalu berhenti disitu dan kemudian mengetuknya.

Taw’ah (anak kepada tuan rumah bernama Ash’ath ibn Qays) bertanya “Wahai hamba Allah, siapakah engkau yang sebenarnya?”

Beliau menjawab “Aku, Muslim bin Aqil! Penduduk Kufah telah menipuku dan mengkhianatiku!”

Sumber : al-Bidayah Wa an-Nahayah jilid 8 mukasurat 219 - 225 karangan Abu al Fida’ al-Hafiz Ismail ibn Kathir

Tiada ulasan:

Catat Ulasan