Ahad, 19 Disember 2010

Kisah Kebetulan Yang Amat Ganjil - Akhir Yang Sama Dengan Awal


Sebuah hadis sahih pernah menyebut bahawa pemerintahan al-Nubuwwah yang bersambung ke zaman Rasulullah saw hanya berlaku dalam masa 30 tahun. Justeru itu, ia hanya melibatkan zaman Abu Bakr, Omar, Osman, Ali dan akhirnya disusuli oleh al-Hasan ibn Ali selama enam bulan sehingga lengkap 30 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh dalil-dalil tersebut. Ini bererti khalifah seterusnya telah bertukar kepada pemerintah.

Oleh itu, pemerintah Islam yang pertama daripada Bani Abu Sufyan ialah Muawiyah ibn Abu Sufyan Sakhr ibn Harb ibn Umayyah, diikuti oleh anaknya Yazid. Kemudian ia beralih kepada cucunya, Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Era keturunan yang bermula daripada Muawiyah akhirnya musnah apabila ia berakhir dengan Muawiyah jua (Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah ibn Abu Sufyan).

Selepas itu pemerintahan Islam telah dipegang oleh Marwan ibn al-Hakam ibn Abu al-As ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay. Seterusnya ia beralih kepada anaknya Abd al-Malik, diikuti oleh al-Walid ibn Abd al-Malik sebelum beralih kepada saudaranya Sulaiman. Selepas itu, sepupu beliau pula telah memerintah kerajaan Islam iaitu Omar ibn Abd. Aziz yang disusuli oleh Yazid ibn Abd al-Malik, Hisham ibn Abd al-Malik, al-Walid ibn Yazid, Yazid ibn al-Walid, Ibrahim al-Naqis ibn al-Walid dan akhir sekali Marwan ibn Muhammad ibn Marwan yang bergelar al-Himar. Ini bererti pemerintah Islam yang memerintah selepas Bani Abu Sufyan (era pemerintahan Marwan) telah berakhir pada zaman Marwan juga iaitu nama pemerintah yang sama.
Manakala khalifah Bani Abbas pula telah dimulakan oleh Abdullah al-Saffah dan diakhir oleh Abdullah al-Musta’sim.

Sementara pemerintahan al-Fatimiyyin pula bermula daripada Abdullah al-Adid dan diakhiri oleh Abdullah al-Adid. Sememangnya ini merupakan satu kebetulan yang amat ganjil. Wallahua’lam.

Sumber : al-Bidayah Wa an-Nihayah jilid 13 mukasurat 282-283 karangan Abu al Fida’ al-Hafiz Ismail ibn Kathir

Tiada ulasan:

Catat Ulasan