Jumaat, 3 Disember 2010

Hadis Tentang Ali ibn Abi Talib Iaitu Rasulullah saw Menyelubungi Dan Memeluk Ali ibn Abi Talib ra


Ibn Adiy berkata bahawa Abu Ya’la telah menceritakan kepada kami, Kamil ibn Talhah telah menceritakan kepada kami, Ibn Lahi’ah telah menceritakan kepada kami, Yahya ibn Abdullah telah menceritakan kepada kami, daripada Abu Abd Rahman al-Jiliy daripada Abdullah ibn Amru yang bercerita bahawa Rasulullah telah bersabda sewaktu baginda sedang sakit :

“Kamu panggilkan saudaraku!” Lalu para sahabat memanggil Abu Bakr tetapi baginda berpaling daripadanya. Kemudian baginda bersabda lagi “Panggilkan kepadaku saudaraku!” Lalu dipanggil Omar, tetapi baginda berpaling daripadanya kemudian baginda bersabda lagi “Kamu panggilkan saudaraku!” Lalu dipanggil Osman tetapi baginda berpaling daripadanya. Kemudian baginda bersabda lagi “Panggilkan saudaraku!” Lalu dipanggil Ali ibn Abi Talib, lalu baginda menyelubunginya dengan baju baginda dan dipeluknya. Sewaktu Ali keluar dari sisi baginda seseorang bertanya kepadanya “Apakah yang dikatakan oleh baginda?”. Ali menjawab “Baginda telah memberitahuku tentang 1000 pintu ilmu yang setiap pintu akan membuka 1000 pintu yang lain!”

Ibn Adiy berkata bahawa hadis ini adalah hadis mungkar yang ditimbulkan oleh Ibn Lahi’ah, dia adalah penganut Syiah yang keterlaluan yang sering diceritakan oleh para ulamak lalu mereka mengkategorikannya sebagai lemah.
Sumber : al-Bidayah Wa an-Nahayah jilid 7 mukasurat 567 karangan Abu al Fida’ al-Hafiz Ismail ibn Kathir

Tiada ulasan:

Catat Ulasan