Selasa, 21 Disember 2010

Hadis Palsu : Ali Mendapat 9 Bahagian Kebijaksanaan


Ibn Asakir berkata berkata bahawa Abu Yala memberitahu kepada kami, al-Maqriy telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim al-Hafiz telah memberitahu kepada kami, Abu Ahmad al-Ghatarifi telah memberitahu kami, Abu al-Hasan ibn Abu Maqatil telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Ubaid ibn Utbah telah menceritakan kepada kami, Muhammad ibn Ali al-Wahabi al-Kufi telah menceritakan kepada kami, Ahmad ibn Imran ibn Salmah yang terkenal thiqah, adil lagi disanjungi telah menceritakan kepada kami, Sufyan al-Thauri telah menceritakan kepada kami, daripada Mansur daripada Ibrahim daripada Alqamah daripada Abdullah yang berkata "Aku pernah berada disisi Nabi saw lalu baginda ditanyakan tentang Ali, baginda bersabda "Aku telah membahagikan kebijaksanaan kepada 10 bahagian dan aku telah berikan kepada Ali 9 bahagian manakala manusia yang lain hanya dikumpulkan satu bahagian sahaja!"

Alhafiz Ibnu Asakir terdiam tentang hadis ini dan beliau tidak pula menyimpan untuk menyuruhnya disebarkan kerana ia bersifat munkar bahkan sangat maudu' yg disandarkan kpd Sufyan al-Thauri dengan sanadnya. Semoga Allah menghina orang yang mereka-reka dan menciptanya

Sumber : al-Bidayah Wa an-Nahayah jilid 7 mukasurat 567 & 568 karangan Abu al Fida’ al-Hafiz Ismail ibn Kathir

Tiada ulasan:

Catat Ulasan