Isnin, 20 Disember 2010

Fatwa Ulama’ Di Benua Kecil India Tentang Kekufuran Syiah


Oleh kerana golongan Syiah atau Rafidhah itu adalah satu golongan yang mempunyai kepercayaan dan aqidah-aqidah yang bercanggah sama sekali dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw dan kemudiannya disebarkan oleh para Sahabatnya ke serata dunia, maka seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini, para ulama’ Islam dizaman dahulu telah mengeluarkan mereka dari Islam. Demikianlah sikap ulama’ Islam sejak dahulu sehingga pada tahun 1928 ketika mana ajaran-ajaran Syiah tidak tersembunyi lagi kepada ulama’-ulama’ Islam dibenua kecil India. Maka mereka mengeluarkan fatwa bahawa Syiah bukan dari golongan Islam.

Disini kita akan menterjemahkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Maulana Mufti Muhammad Abdul Syakur pada tahun 1928 dan disokong oleh berpuluh-puluh tokoh-tokoh ulama’ ulung pada masa itu. Fatwa ini dikeluarkan oleh beliau ketika ditanya oleh seorang hamba Allah.

Pertanyaan itu berbunyi “Apa kata ulama’ dan para mufti berhubung dengan Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah, adakah mereka itu Islam atau terkeluar dari Islam? Adakah harus berkahwin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka? Adakah harus menyembahyangkan jenazah mereka atau turut serta didalam meraikan jenazah mereka? Adakah harus menerima derma khairat dari mereka untuk pembinaan Masjid atau tidak?”

Soalan-soalan tersebut dijawab oleh beliau (Maulana Mufti Muhammad Abdul Syakur) begini :-

Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah terkeluar dari Islam. Oleh kerana setengah-setengah ulama’ kita terdahulu tidak mengetahui hakikat ajaran mereka kerana mereka itu (Syiah) menyembunyikannya dan kitab-kitab mereka juga tidak ditemui, maka mereka tidak mengkafirkan golongan Syiah berdasarkan sikap bercermat didalam menghukum.

Tetapi hari ini, kitab-kitab mereka itu boleh didapati dimana-mana dan hakikat ajaran mereka sudah terserlah. Kerana itu semua ulama’-ulama’ muhaqqiqin sepakat mengkafirkan mereka. Mengingkari dharuriati ad-din (perkara-perkara yang diketahui umum sebagai ajaran Islam) tidak syak lagi merupakan kekufuran.

Al-Quran adalah diantara dharuriati ad-din yang paling tinggi dan paling jelas dan Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah, sama ada ulama’ mutaqaddimin atau muta’akhirin mereka, mengatakan Al-Quran yang ada sekarang sudah diselewengkan. Didalam kitab-kitab mereka yang muktabar terdapat lebih 2000 riwayat berhubung dengan penyelewengan yang telah berlaku didalam al-Quran. Didalamnya disebutkan 5 macam tahrif al-Quran (penyelewengan al-Quran) :-

1. Pengurangan
2. Penambahan
3. Penukaran perkataan-perkataan
4. Penukaran huruf
5. Kerosakan susunan-susunannya berlaku pada surah-surah, ayat-ayat dan kalimat-kalimatnya.

Ulama’ mereka terus menerus mengakui riwayat tahrif pada kelima-lima macam yang tersebut diatas dan mereka mengatakan riwayat itu adalah riwayat mutawatir dan jelas menunjukkan telah berlakunya tokok tambah dalam al-Quran dan kepercayaan mereka adalah menurut riwayat tersebut.

Dikalangan ulama’ Syiah terdapat hanya 4 orang yang menafikan tokok tambah atau tahrif didalam al-Quran. Mereka ialah :-
1. Syeikh Saduq Ibn Babwaih al-Qummi
2. As-Syarif Murtadha
3. Abu Ja’far at-Tusi
4. Abu Ali at-Tabarsi (Pengarang Tafsir Majma’ul Bayan)

Pendapat keempat-empat tokoh Syiah ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir disisi mereka dan tidak beralasan pula. Kerana itulah ulama’ulama’ Syiah sendiri telah menolak pendapat-pendapat mereka itu. Keterangan yang jelas dapat dilihat dalam kitab saya ‘Tanbihu al-Ha’irin’.

Allamah Bahrul Ulum Firanggi Mahalli diperingkat permulaannya memfatwakan Syiah sebagai golongan Islam tetapi setelah beliau membaca kitab tafsir ‘Majma’ul Bayan’, yakinlah beliau bahawa Syiah beriktikad bahawa al-Quran yang ada sekarang telah ditahrifkan (ditokok tambah). Kerana itu beliau kemudiannya telah memfatwakan kufurnya Syiah didalam kitab beliau ‘Fawatihu ar-Rahamut Syarah Musallamu ath-Thubut’. Didalam buku tersebut beliau menulis “Orang-orang yang beriktikad tentang berlakunya tokok tambah dalam al-Quran tidak boleh disyak lagi tentang kafirnya”.

Ringkasnya, kekufuran Syiah berdasarkan aqidah mereka terhadap tahrif al-Quran adalah satu perkara yang tidak dapat diragui lagi. Selain dari itu terdapat banyak lagi aqidah-aqidah yang lain pada mereka yang menyebabkan kekufuran mereka seperti aqidah bada’, menuduh Ummahatul Mukminin dan lain-lain dalam keadaan tidak ada kemungkinan mereka mentakwil lagi aqidah mereka ini. Kerana itu tidak harus berkahwin dengan golongan Syiah. Haram memakan sembelihan mereka, begitu juga tidak harus menyembahyangkan jenazah mereka dan tidak boleh menyuruh mereka menyembahyangkan jenazah orang-orang Islam.

Mengikut ajaran agama Syiah didalam kitab-kitab agama mereka, orang-orang Syiah diajarkan supaya berdoa kepada jenazah orang-orang Islam begini “Ya Allah! Penuhkanlah kuburnya dengan api dan curahkanlah azabMu keatasnya”

Sekian, Wallahua’lam.

Ditulis oleh : Ahqaru al-Ibad, Muhammad Abdul Syakur, Aafaahu Maulaahu.

Fatwa beliau ini telah disokong oleh ulama’-ulama’ yang lain dengan dengan mengeluarkan fatwa yang tersendiri atau dengan mengatakan jawapan ini benar dan masing-masing ulama’ yang telah menyetujuinya menurunkan tandatangan mereka diatas fatwa tersebut.

Yang mula-mula sekali menurunkan tandatangan untuk membenarkan fatwa ini ialah Mufti Darul Uloom, Deoband, Maulana Mufti Riadhuddin. Beliau juga telah menuliskan tarikh disitu iaitu 19 Safar 1348 Hijrah. Dibawahnya terdapat tandatangan ulama’-ulama’ yang lain dan dibawah ini kita sebutkan nama-nama ulama’ yang telah menurunkan tandatangan diatas fatwa tersebut menurut tertibnya sebagaimana terdapat didalam warqah fatwa yang telah dicetak kemudiannya.

1. Maulana Sayyid Muhammad Murtadha Hasan Chanpuri (Pengetua Bahagian Pelajaran & Pendidikan, Darul Uloom, Deoband)
2. Maulana Muhammad I’zaz Ali (Syeikhul Fiqh wal Adab, Darul Uloom, Deoband)
3. Maulana Mufti Mahdi Hasan Syahjahanpuri
4. Maulana Hamid Hasan Deobandi
5. Maulana Mufti Mas’ud Ahmad
6. Maulana Mufti Muhammad Syafi’ (Kemudiannya telah menjadi Mufti Besar di Pakistan)
7. Maulana Muhammad Rasul Khan
8. Maulana Muhammad Yamin
9. Maulana Abdul as-Sami’
10. Maulana Nabih Hasan
11. Maulana Asghar Ali
12. Maulana Husain Ahmad Madani (Syeikhul Hadis Darul Uloom, Deoband)
13. Maulana Muhammad Ibrahim
14. Maulana Abdul Wahid
15. Maulana Muhammad Anwar
16. Maulana Khalil Ahmad
17. Maulana Sayyid Asghar Husain
18. Maulana Muhammad Tayyib (Pengetua Darul Uloom, Deoband)
19. Maulana Muhammad Chiragh
20. Maulana Muhammad Abdul Aziz
21. Maulana Hafiz Abd. Rahman
22. Maulana Anwarul Haq
23. Maulana Abu at-Tayyib Muhammad Manzur
24. Muhammad Syabbir Ahmad Uthmani (Syeikhul Tafsir Jami’ah Islamiyah, Dabhil)
25. Maulana Mufti Zuhur Ahmad Bihari (Kemudiannya menjadi Mufti di Darul Uloom, Nadwatul Ulama’)
26. Maulana Muhammad Asbath

Fatwa ini bersama nama-nama ulama’ yang menurunkan tandatangannya diambil dari risalah :-

‘Kia Syi’ah Ithna Asyariyyah Hazrat Musalman Hein 1928 Masihi Ka Ulama’ Kiram Ka Muttafiqa Fatwa’ Oleh Maulana Muhammad Manzur Nu’mani dan Maulana Abdul Syakur Lucknowi.

Perlu diketahui bahawa selain dari ulama’-ulama’ yang tersebut itu, ramai lagi yang telah mengeluarkan fatwa yang tersendiri dibenua kecil India. Kita tidak menukilkan semua fatwa-fatwa mereka disini. Akhir-akhir ini nampaknya ulama’-ulama’ Arab juga telah mengeluarkan fatwa yang sama seperti yang pernah dikeluarkan oleh ulama’ dibenua kecil India tentang Syiah. Diantara tokoh ulama’ Arab yang telah memfatwakan kafir Syiah Imamiyah Ithna Asyariyyah termasuk pemimpin mereka yang terkenal, Khomeini, ialah Syeikh Said Hawwa, Syeikh Abdul Aziz bin Bazz, Syeikh Nasiruddin al-Albani dan lain-lain.

Sumber : Syiah Rafidhah, Diantara Kecuaian Ulama' Dan Kebingungan Ummah m/s 76-81 Oleh Muhammad Asri Yusoff

2 ulasan:

 1. Salam

  Sehingga saat ini saya masih menunggu blogger Abu Najmi atau Zul Mohamed, di alamat blognya: http://abunajmi-albahri.blogspot.com/ untuk mengulang sekali lagi di kotak komen ini yang syiah Malaysia (yang mendakwa mereka adalah pencinta ahlul bait Rasulullah saw) ini kafir atau istilah yang beliau gunakan (terkeluar dari Islam)?

  • Kalau sesiapa yang tersinggah di rumahnya (blognya) minta ia tunaikan permintaan saya di sini. Terima kasih.


  ## Tidak mahu sambutkah cabaran? Ramai menanti jawapan dari saudara.

  BalasPadam
 2. Saudara Imran,

  Saudara telah pun dewasa untuk memahami apa yang tersurat dan tersirat.

  BalasPadam