Rabu, 22 Disember 2010

Fatwa Syeikhul Islam Khilafah Turki Osmaniyyah Tentang Kekufuran Syiah


Seorang ahli tafsir besar dan faqih pada abad ke 10Hijrah iaitu Allamah Abu As-Saud (w 982 Hijrah) yang merupakan Syeikhul Islam dan Mufti Besar dizaman Khilafah Osmaniyyah di Turki. Beliau pernah menulis satu fatwa berikutan beberapa soalan tentang Syiah yang dikemukakan oleh Khalifah Osmani lantaran kekacauan yang sentiasa dicetuskan oleh Syiah dizamannya. Kita akan menterjemahkan sahaja soalan Khalifah Osmani dan jawapannya oleh Allamah Abu As-Saud kerana agak panjang isi fatwanya itu.

Soalan Khalifah berbunyi :-

Adakah harus berperang dengan orang Syiah dan adakah orang-orang kita yang mati kerana menentang Syiah dianggap syahid sedangkan mereka mendakwa pimpinan mereka adalah dari kalangan Ahlul Bait Nabi saw dan mereka juga mengucap dua kalimah syahadah?

Allamah Abu As-Saud menjawab soalan itu dengan fatwanya seperti dibawah :-

Berperang dengan golongan Syiah adalah satu jihad besar. Orang-orang kita yang mati kerana berperang dengan mereka adalah Syahid. Mereka penderhaka kerana mengangkat senjata menentang Khalifah dan Kafir kerana beberapa sebab. Mereka tidak termasuk didalam 72 golongan Islam kerana telah mencipta kekufuran dan kesesatan yang tersendiri dari sampah sarap aqidah-aqidah rekaan golongan-golongan yang sesat.

Selain dari itu kekufuran mereka tidak berada disuatu tahap yang tertentu malah ia sentiasa meningkat naik. (Kemudian Allamah Abu As-Saud menulis, selepas mengemukakan beberapa sudut kekufuran Syiah begini).

Kerana itulah ulama'-ulama' kita dizaman lampau sepakat mengatakan harus mengangkat senjata menentang mereka dan orang yang ragu tentang kekafiran mereka akan dianggap kafir.

Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, Sufyan at-Thauri dan al-Auza'i, jika golongan Syiah ini bertaubat dari kekufuran mereka dan menerima Islam maka mereka tidak akan dibunuh dan diharap mereka juga akan dimaafkan oleh Allah swt setelah bertaubat seperti orang-orang kafir yang lain.

Tetapi mengikut mazhab Imam Malik, Syafi'e, Ahmad, laith bin Saad dan banyak lagi ulama'-ulama' besar yang lain, bahawa taubat mereka tidak akan diterima dan pengakuan Islam mereka tidak akan dihiraukan malah mereka akan dibunuh sebagai menjalankan had. (Kemudian Allamah Abu As-Saud menulis kepada Khalifah dizamannya untuk memilih yang mana diantara pendapat yang disebut tadi lebih sesuai untuk dipraktikkan, kemudian beliau menulis).

Golongan Syiah yang berada dimerata tempat yang gejala-gejala aqidahnya tidak dapat dipastikan tidaklah akan diganggu. Hukum-hukum seperti diatas tidaklah diperlakukan ke atas mereka. Tetapi golongan pemimpin dan pengikut-pengikutnya yang berperang bagi pihak pemimpin-pemimpin itu tidaklah boleh kerajaan membiarkan dengan begitu sahaja tanpa bertindak sesuatu terhadap mereka kerana golongan ini berdasarkan sebab-sebab yang telah disebutkan, terus menerus mengamalkan kekufuran. Tidak syak lagi memerangi mereka lebih penting lagi dari memerangi orang-orang kafir yang lain.

Saidina Abu Bakar telah mengisytiharkan perang terlebih dahulu terhadap Musailamah dan pengikut-pengikutnya sebelum memerangi kafir yang lain sedangkan disekeliling Madinah penuh dengan musuh-musuh Islam yang terdiri dari bermacam-macam kafir. Semua golongan kafir yang lain itu dapat dikalahkan setelah fitnah Musailamah dibersihkan dari muka bumi. Demikian juga sikap Saidina Ali ketika menghadapi fitnah Khawarij.

Ringkasnya, berjihad menentang mereka tidak syak lagi merupakan kerja terpenting dan orang-orang yang mati didalam memerangi mereka adalah Syahid.

(Sekian fatwa Allamah Abu As-Saud)

Fatwa Allamah Abu As-Saud ini telah dinukilkan oleh Allamah Ibn Abidin Asy-Syami didalam risalahnya yang bernama "Tanbihu al-Wulati wa al-Hukkam ala Ahkami Syatimi Khairi al-Anam au Ahadi Ashabihi al-Kiram".
(Risalah ini diterbitkan bersama risalah-risalahnya yang lain dengan judul "Rasaa'il ibn Abidin" oleh Suhail Academy, Lahore, j.1 hal.369)

Sumber : Syiah Rafidhah, Diantara Kecuaian Ulama' Dan Kebingungan Ummah m/s 109-111 Oleh Muhammad Asri Yusoff

Tiada ulasan:

Catat Ulasan