Selasa, 30 November 2010

Perlantikan Saidina Hasan Bin Ali Bin Abu Talib Sebagai Khalifah Dan Kisah Pertempuran Tentera al-Hasan Dan Tentera Muawiyah


Penulis (Ibnu Kathir) telah mencatatkan sebelum ini bahawa selepas Ibn Maljam berjaya menikam Ali bin Abu Talib, kaum muslimin berkata kepada Ali, “Wahai Amirul Mukminin, lantiklah pengganti!” Beliau segera menjawab “Tidak, tetapi yang ingin aku lakukan ialah aku akan meninggalkan kamu sebagaimana Rasulullah saw meninggalkan kamu yakni tanpa sebarang perlantikan Khalifah. Sekiranya Allah menghendaki kebaikan pada diri kamu, nescaya Dia akan menghimpunkan dibawah pimpinan orang yang paling baik dikalangan kamu sebagaimana Dia telah menghimpunkan kamu dibawah pimpinan orang yang paling baik dikalangan kamu selepas kewafatan Rasulullah saw”.

Apabila Ali menghembuskan nafasnya yang terakhir, jenazahnya disembahyangkan oleh kaum muslimin dan al-Hasan ibn Ali ra sebagai imamnya kerana beliau anak sulung Ali ra. Jenazah tersebut kemudiannya dikebumikan di Dar al-Imarah (Kufah bukannya Mashhad al-Najf sebagaimana sangkaan puak Syiah Rafidah – Abu Najmi) seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Ini adalah pendapat yang tepat berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Selepas segala urusan berkenaan Ali diselesaikan, orang yang mula-mula menemui al-Hasan ialah Qays ibn Sa’d ibn Ubadah. Beliau berkata “Hulurkanlah tanganmu. Aku ingin berbai’ah kepadamu berdasarkan kitab Allah dan sunnah nabiNya!. Al-Hasan terdiam. Selepas Qays, berduyun-duyunlah kaum muslimin melakukan bai’ah kepada al-Hasan. Bai’ah tersebut berlaku pada hari kematian Ali, iaitu hari beliau diserang pada hari Jumaat, tanggal 17 Ramadhan tahun 40 Hijrah. Ada pula yang berpendapat, beliau (Ali) hanya meninggal dunia selepas dua hari ditikam dan ada sesetengahnya pula berpendapat bahawa beliau meninggal dunia pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Semenjak hari itu, al-Hasan telah diangkat menjadi khalifah yang baru manakala Qays ibn Sa’id mentadbir negeri Azarbaijan yang mempunyai 40,000 tentera bersenjata yang telah berikrar untuk sehidup semati dengan Ali kwh. Apabila Ali meninggal dunia, Qays mencadangkan kepada al-Hasan untuk menghantar bala tentera bagi memerangi penduduk Sham. Namun al-Hasan telah melucutkan jawatan Qays sebagai Gabenor Azarbaijan dan menggantikannya dengan Ubaidillah ibn Abbas. Tidak pernah terlintas difikiran al-Hasan untuk memerangi sesiapa tetapi pengikut-pengikutnya telah meracuni pemikirannya. Tidak lama selepas itu, terhimpunlah sebuah ketumbukan tentera yang besar yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Al-Hasan mengarahkan Qays agar mengetuai barisan hadapan tentera yang mengandungi 12,000 anggota.

Tanpa berlengah-lengah lagi beliau terus mara ke Sham untuk memerangi Muawiyah dan penyokong-penyokongnya. Apabila mereka melewati al-Madain, mereka terus berkubu disana. Disebelah pihak yang lain pula, Muawiyah telah bersiap sedia ditengah-tengah al-Madain. Tiba-tiba satu suara yang kuat kedengaran diseluruh kawasan tersebut. “Ingatlah Qays ibn Sa’d ibn Ubadah telah dibunuh!” Tentera-tentera pimpinan Qays menjadi kelam kabut. Pada kesempatan inilah, tentera Muawiyah dating menyerang lalu merampas segala kelengkapan dan alat-alat peperangan mereka. Akhirnya tentera Muawiyah Berjaya menghalau keluar tentera al-Hasan sehingga khemah al-Hasan pun turut dirampas. Tempat hamparan yang digunakan al-Hasan duduk juga ditelangkupkan. Sewaktu al-Hasan hendak menunggang kudanya, beliau telah cuba ditahan. Akan tetapi al-Hasan dapat menentangnya dan melepaskan diri daripadanya. Beliau dapat menunggang kudanya lalu memasuki istana putih di al-Madain dan kemudian duduk berehat dalam keadaan terluka. Wakilnya yang mentadbir al-Madain ialah Sa’d ibn Mas’ud al-Thaqafiy saudara Abu Ubaydah yang terkenal pada hari al-Jasr (Peperangan Jambatan). Apabila tentera Muawiyah telah memasuki istana tersebut, al-Mukhtar ibn Abu Ubayd bertanya kepada bapa saudaranya Sa’d ibn Mas’ud “Adakah engkau inginkan kemuliaan dan kekayaan?” Sa’d menjawab “Apakah yang kamu maksudkan?” Al-Mukhtar berkata “Tangkap al-Hasan bin Ali kemudian ikat dan serahkannya kepada Muawiyah” Sa’d yang juga bapa saudara kepada al-Mukhtar segera menjawab “Semoga Allah mencerca dan menghina kamu serta apa-apa yang kamu datangkan itu! Adakah engkau mahu mengkhianati anak lelaki kepada anak perempuan Rasulullah saw?”.

Apabila al-Hasan melihat keadaan tenteranya yang berpecah belah lahirlah kebenciannya terhadap mereka, lalu beliau menulis sepucuk surat kepada Muawiyah yang telah pulang ke Sham untuk memujuknya agar mengadakan perdamaian dengan mereka. Muawiyah menerima cadangan tersebut lalu menghantar Abdullah ibn Amir dan Abd. Rahman ibn Samurrah kepada al-Hasan yang telah berada di Kufah.

Sumber : al-Bidayah Wa an-Nahayah jilid 8 mukasurat 20 – 21 karangan Abu al Fida’ al-Hafiz Ismail ibn Kathir

Isnin, 29 November 2010

Isteri-Isteri Dan Anak-Anak Saidina Ali ibn Abi Talib ra


Isteri pertama yang dikahwini oleh Ali ra ialah Fatimah binti Rasulullah saw selepas Peperangan Badar. Hasil perkahwinan itu lahirlah Hasan dan Husin. Ada pendapat yang mengatakan bahawa seorang lagi iaitu Muhsin tetapi telah meninggal dunia sewaktu masih kecil. Fatimah turut melahirkan Zainab al-Kubra dan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum inilah yang dikahwini oleh Omar ibn al-Khattab ra yang telah dijelaskan sebelum ini. Ali tidak berkahwin lain selepas Fatimah sehinggalah Fatimah meninggal dunia iaitu setelah enam bulan kewafatan Rasulullah saw. Selepas kewafatan Fatimah, beliau banyak berkahwin. Antaranya ada yang meninggal dunia sewaktu hidup dengan beliau dan ada juga yang diceraikannya. Empat orang daripadanya meninggal dunia. Ini akan dijelaskan kelak.

Antara isteri-isteri beliau ialah Ummu al-Banin binti Haram. Haram ialah al-Mahl ibn Khalid ibn Rabiah ibn Ka'b ibn Amir ibn Kilab. Hasil perkahwinannya dengan Ali, beliau melahirkan al-Abbas, Jaafar, Abdullah dan Osman. Mereka semua terbunuh bersama saudara-saudara mereka iaitu al-Husin di Karbala. Mereka tidak dapat menandingi al-Husin dari segi ketokohan selain al-Abbas.

Isteri beliau yang lain pula ialah Layla binti Mas'ud ibn Khalid ibn Malik daripada Bani Tamim. Hasil perkahwinan ini lahirlah Ubaidillah dan Abu Bakr. Menurut Hisham ibn Kalbiy, Ubaidillah dan Abu Bakr turut terbunuh di Karbala. al-Waqidi pula menyangka bahawa Ubaidillah telah dibunuh oleh al-Mokhtar ibn Abu Ubaid pada Peperangan al-Dar.

Isteri beliau yang seterusnya ialah Asma' binti Umays al-Khatha'miyah. Hasil perkahwinan ini lahirlah Yahya dan Muhammad al-Asghar. Ini menurut pendapat al-Kalabiy, tetapi al-Waqidi pula berpendapat bahawa beliau telah melahirkan Yahya dan Awn. al-Waqidi menjelaskan lagi bahawa Muhammad al-Asghar adalah daripada anak salah seorang hambanya

Isteri beliau yang lain pula ialah Ummu Habibah binti Zam'ah ibn Bahriy ibn Abd ibn Alqamah. Ummu Habibah adalah hamba yang telah ditawan oleh Khalid yang berbangsa Tughlub sewaktu Khalid menguasai Ayn al-Tamr. Dia telah melahirkan Omar dan Ruqayyah.

Isteri beliau yang lain ialah Ummu Sa'id binti Urwah ibn Mas'ud ibn Mughith ibn Malik al-Thaqafiy. Beliau melahirkan Ummu al-Hasan dan Ramlah al-Kubra.

Isteri beliau yang lain pula ialah anak perempuan Amru al-Qays ibn Adiy ibn Jabir ibn Ka'b ibn Alim ibn Kalb al-Kalbiyah. Beliau melahirkan anak yang bernama Jariyah yang turut bersama-sama Ali ke masjid. Pada ketika itu dia masih kecil. Ada orang bertanyakan kepadanya, "Siapakah saudara-saudaramu?" Dia menjawab "Wak! wak!" iaitu Bani Kalb.

Isteri beliau seterusnya ialah Amamah binti Abu al-As ibn al-Rabi' ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay dan ibunya Zainab binti Rasulullah saw. Dialah yang didukung oleh Rasulullah saw ketika baginda sedang bersembahyang. Apabila baginda berdiri, dia didokongnya dan apabila baginda sujud, diletakkannya. Amamah telah melahirkan Muhammad al-Awsat. Isteri Muhammad al-Awsat ialah Khawlah binti Ja'far ibn Qays ibn Musalmah ibn Ubaid ibn Tha'labah ibn Yarbu' ibn Thalabah ibn al-Du'alli ibn Hanifah ibn Lajim ibn Sa'b ibn Ali ibn Bakr ibn Wail yang pernah ditawan oleh Khalid pada zaman al-Siddiq dalam Peperangan al-Riddah. Khawlah berasal dari Bani Hanifah. Selepas ditawan dia diberikan kepada Ali ibn Abi Talib ra. Dia melahirkan Muhammad al-Akbar. Selepas Khawlah dimerdekakan, dia berkahwin dengan Muhammad al-Awsat.
Puak Syiah telah mendakwa bahawa Muhammad al-Akbar memiliki sifat-sifat imam dan maksum. Walaubagaimanapun sebenarnya beliau adalah sebahagian daripada pemimpin kaum muslimin sahaja. Tetapi beliau tidak maksum dan begitu juga bapanya. Malah orang yang lebih baik daripada bapanya dari kalangan Khulafa' al-Rasyidin juga tidak bersifat maksum. Begitulah sepertimana yang ditetapkan. Wallahua'lam.

Ali mempunyai ramai anak daripada 4 orang isterinya dan 19 orang gundik. Oleh sebab itu, kebanyakan anak itu tidak dapat dipastikan nama ibu-ibu mereka. Antara anak ibu-ibu yang dikenali ialah Ummu Hani, Maimunah, Zainab al-Sughra, Ramlah al-Kubra, Ummu Kalthum al-Sughra, Fatimah, Amamah, Khadijah, Ummu al-Kiram, Ummu Ja'far, Ummu Salmah dan Jamanah.

Menurut ibn Jarir, semua anak Ali berjumlah 14 orang lelaki dan 17 orang perempuan. al-Waqidi berkata bahawa keturunan Ali dikira daripada lima orang iaitu al-Hasan, al-Husin, Muhammad (ibn al-Hanafiyah dan al-Abbas ibn) al-Kalabiyah dan Omar ibn al-Tughlubiyyah rah.

Sumber : al-Bidayah wa an-Nihayah jilid 7 mukasurat 518-520 karangan Abu al-Fida' al-Hafiz Ismail ibn Kathir